Lọc
Sắp xếp:
Hiển thị:
HP Z440 Workstation

HP Z440 Workstation

7 phiên bản cấu hình
13.650.000 đ
HP Z840 Workstation

HP Z840 Workstation

6 phiên bản cấu hình
32.000.000 đ
HP Z640 Workstation

HP Z640 Workstation

6 phiên bản cấu hình
24.900.000 đ
HP Z420 Workstation

HP Z420 Workstation

7 phiên bản cấu hình
14.900.000 đ
HP Z620 Workstation

HP Z620 Workstation

4 phiên bản cấu hình
21.000.000 đ
HP Z230 CMT Workstation

HP Z230 CMT Workstation

5 phiên bản cấu hình
7.550.000 đ
HP Z240 SFF Workstation

HP Z240 SFF Workstation

5 phiên bản cấu hình
5.200.000 đ
HP Z400 Workstation

HP Z400 Workstation

5 phiên bản cấu hình
4.900.000 đ
HP Z600 Workstation
-5%

HP Z600 Workstation

3 phiên bản cấu hình
12.500.000 đ 13.200.000 đ
Lenovo ThinkStation S30 Workstation

Lenovo ThinkStation S30 Workstation

4 phiên bản cấu hình
10.700.000 đ
Lenovo ThinkStation C30 Workstation

Lenovo ThinkStation C30 Workstation

6 phiên bản cấu hình
16.900.000 đ